Vagthuset ved Christianshavns Port

 

Vagthuset er opført i 1724 samtidig med Christianshavns Port. Huset var oprindeligt en portnerbolig, men har også fungeret som vagthus, bolig og opholdsrum for voldens gartnere. Byporten blev revet ned i 1857, da København ikke længere havde status af fæstningsby og zisen, dvs. afgiften på varer indtil byen ophørte.

Alle varer fra Amager til København blev beskattet ved et konsumtionskontor der lå på Amagerbrogade 6. Bygningen blev opført 1718 og fik tilføjet en klassicistisk facade i 1829. Her skulle der betales zise – afgift af alle de varer, der skulle ind til København . Huset blev revet ned i 1913, og det er nok derfor navnet Acciseboden kom til at klæbe til Vagthuset inden for voldene. Når varerne var deklareret skulle bønderne først over voldgraven til en mindre skanse, Ravelinen med Bomhuset, hvor varerne blev kontrolleret af soldater . Herefter over endnu en vindebro, ind gennem byporten og så ud i Torvegade og videre til Amager Torv.

Vagthuset blev sat på skinner og trukket 14 meter mod nordøst i 1936 i forbindelse med Torvegades udvidelse.
Det tog 6 mand to dage at flytte huset, som siden 2006 har huset Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Få vist et PowerPoint Show med Vagthuset og Christianshavns Port:

Vagthuset og Christianshavns port

diasshow