Vagthuset ved Christianshavns Port

 

Huset var oprindeligt en portnerbolig, men har også fungeret som vagthus, bolig og opholdsrum for voldens gartnere. Byporten blev revet ned i 1857, da København ikke længere havde status af fæstningsby og zisen, dvs. afgiften på varer ind til byen ophørte.

Alle varer fra Amager til København blev beskattet ved et konsumtionskontor der lå på Amagerbrogade 6. Bygningen blev opført 1718 og fik tilføjet en klassicistisk facade i 1829. Her skulle der betales zise – afgift af alle de varer, der skulle ind til København . Huset blev revet ned i 1913, og det er nok derfor navnet Acciseboden kom til at klæbe til Vagthuset inden for voldene. Når varerne var deklareret skulle bønderne først over voldgraven til en mindre skanse, Ravelinen med Bomhuset, hvor varerne blev kontrolleret af soldater . Herefter over endnu en vindebro, ind gennem byporten og så ud i Torvegade og videre til Amager Torv.

Vagthuset blev sat på skinner og trukket 14 meter mod nordøst i 1936 i forbindelse med Torvegades udvidelse.
Det tog 6 mand to dage at flytte huset, som siden 2006 har huset Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Vagthuset er opført 1727  og ikke 1724 , som hidtil antaget.

Inskriptionstavlen i østgavlen fortæller, at det fredede hus blev opført i 1724. En datering, der nok er baseret på Samuel Geddes tegning af huset fra engang i 1750’erne med en påtegning om, at ”portnerens Vaaning” er bygget i netop dette år. Hertil kommer, at netop dette årstal også stod på facaden af den nogenlunde samtidigt istandsatte Amagerport ved siden af huset.

Nu viser det sig, at det først færdigt i slutningen af 1727 ifølge historikeren Bjørn Westerbeek Dahl, der har studeret byggeriets regnskaber grundigt.  Forsinkelsen skyldtes, at overlandbygmester J. C. Krieger havde brug for grunden ved siden af porten som oplagringsplads til sine materialer.

Portner Hans Nielsen kunne altså tidligst i december 1727 sammen med kone og barn flytte ind i sin nye embedsbolig, der endelig havde fået de nye vinduer sat på plads

Portner Hans Nielsen kunne altså tidligst i december 1727 sammen med kone og barn flytte ind i sin nye embedsbolig, der endelig havde fået de nye vinduer sat på plads

Huset var tjenestebolig for portneren og hans familie. I en periode blev han også kaldt “skillingsmanden”, fordi han havde til opgave at indkassere 1 skilling af folk, der passerede porten.

Vagtmandskabet med bl.a. overofficererne holdt til i etagen oven over portindgangen, mens underofficererne opholdt sig i huset på Ravelinen.

BWD, 2023

Vagthuset 1727-

Få vist et PowerPoint Show med Vagthuset og Christianshavns Port:

Vagthuset og Christianshavns port

diasshow