Vagthuset ved Christianshavns Port

 

Vagthuset er opført i 1727. Huset var oprindeligt en portnerbolig, men har også fungeret som vagthus, bolig og opholdsrum for voldens gartnere. Byporten blev revet ned i 1857, da København ikke længere havde status af fæstningsby og zisen, dvs. afgiften på varer indtil byen ophørte.

Alle varer fra Amager til København blev beskattet ved et konsumtionskontor der lå på Amagerbrogade 6. Bygningen blev opført 1718 og fik tilføjet en klassicistisk facade i 1829. Her skulle der betales zise – afgift af alle de varer, der skulle ind til København . Huset blev revet ned i 1913, og det er nok derfor navnet Acciseboden kom til at klæbe til Vagthuset inden for voldene. Når varerne var deklareret skulle bønderne først over voldgraven til en mindre skanse, Ravelinen med Bomhuset, hvor varerne blev kontrolleret af soldater . Herefter over endnu en vindebro, ind gennem byporten og så ud i Torvegade og videre til Amager Torv.

Vagthuset blev sat på skinner og trukket 14 meter mod nordøst i 1936 i forbindelse med Torvegades udvidelse.
Det tog 6 mand to dage at flytte huset, som siden 2006 har huset Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Vagthuset er opført 1727  og ikke 1724 , som hidtil antaget.

Fæstningsregnskabet for 1726 skriver, at der skal opføres en vagtbygning, på et sted, hvor det senere på året nævnes, at man ikke kunne komme til at bygge, fordi Krieger havde et oplag af materialer her, må det nødvendigvis være vagthuset, “acciseboden” på nordøstsiden af Torvegade, og ikke hvor porten stod. Porten selv blev ombygget i 1724 ved netop Krieger. Arbejdet blev derfor først udført i 1727 med indkøb af bl.a. vinduer og det afsluttedes med brolægning, fordi huset fyldte mere end det gamle hus havde gjort.

Huset var tjenestebolig for portneren og hans familie. I en periode blev han også kaldt “skillingsmanden”, fordi han havde til opgave at indkassere 1 skilling af folk, der passerede porten.

Vagtmandskabet med bl.a. overofficererne holdt til i etagen oven over portindgangen, mens underofficererne opholdt sig i huset på Ravelinen.

I bind 3 af “Til Rigets forsvar og Byens gavn”, s. 95, note 339 er
anført regninger for byggeriet 18.11. (vinduesrammer) og 30.12.1727 (stenbrolægning uden for), og det nævnes udtrykkeligt,  at det er”nybygget”. Huset omtales i inventaret ultimo 1727.

I Kommandantskabsarkivet ses det, at bygningen, da betegnes som
overofficersvagten (i modsætning til vagten i ravelinen), var udskudt
fra 1726 til 1727, da Krieger havde brugt pladsen til bygningen til
oplag af forskellig art.

BWD, 2023

Vagthuset 1727-

Få vist et PowerPoint Show med Vagthuset og Christianshavns Port:

Vagthuset og Christianshavns port

diasshow