Stednavne og øgenavne på Christianshavn

Mange steder og bygninger får deres eget kaldenavn eller øgenavn i folkemunde. Vi bringer her nogle af dem som har særlig tilknytning til Christianshavn.

Oplysningerne stammer for en stor del fra “Selskabet for Københavns Histories” hjemmeside www.kobenhavnshistorie.dk og værket “Topografisk københavnerslang” fra 2006/2007 af Bjørn Westerbeek Dahl som har copyright. Se mere her

ACCISEBODEN

Vagthuset var bolig for portvagten og hans familie og har aldrig været i funktion som accisebod, selvom de fleste kender huset under den betegnelse.

Vagthuset var bolig for portvagten og hans familie og har aldrig været i funktion som accisebod, selvom de fleste kender huset under den betegnelse.

ALADDIN-KVARTERET

Boligbebyggelse på Christianshavn, opført i 1800-tallets sidste halvdel for enden af Prinsessegade, mellem Prinsessegade og Ovengaden oven Vandet. Oprindelse muligvis efter det byggeselskab, der opførte bebyggelsen. – Kilde: København før og nu og Aldrig 7. 1989, s. 344.

Boligbebyggelse på Christianshavn, opført i 1800-tallets sidste halvdel for enden af Prinsessegade, mellem Prinsessegade og Ovengaden oven Vandet. Oprindelse muligvis efter det byggeselskab, der opførte bebyggelsen. - Kilde: København før og nu og Aldrig 7. 1989, s. 344.

BENENDEN

Området mellem Christianshavns Skole og Trangraven, der opfattes som et udkantsområde af Christianshavn. – Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne – fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 326.

Området mellem Christianshavns Skole og Trangraven, der opfattes som et udkantsområde af Christianshavn. - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 326.

BYGGEREN

Betegnelse for den uofficielle men meget brugte legeplads ved Knippelsbro på det område, hvor udenrigsministeriet ligger i dag.
Oprindelig Brogade med rester af kældere på begge sider af gaden.
De sidste rester af “Byggeren” forsvandt i forbindelse med opførelse af Udenrigsministeriet, indviet i 1980.

Se Jørgen Møllers beretning om Byggerens historie via dette link

byggeren, christianshavn

CUL-DE-SAC

Det betyder “blindgade”, men hvorfor smøgen i ejendommen Sankt Annæ Gade 35 – 55 har fået et fransk navn, har vi p.t. ikke fået en forklaring på.

ELEFANTEN

Ejendom på hjørnet af Dronningensgade og Sofiegade på Christianshavn. Nedrevet ca. 1905. På facaden var et gammelt skilt, der afbillede en elefant. Det er nu opsat på den eksisterende bygning. – Kilde: Udstillingen “Det gamle København” til Fordel for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, maj 1914, nr. 124, jf. Elefanter med garanti. Max Havelaar elefantguide. Udgivet af Max Havelaar Fonden. 1996, uden sidetal, nr. 4.

FRIKADELLEN

B & Ws marketenderiskib (1926-1965), placeret i Christianshavns Kanal, senest ud for Overgaden neden Vandet 9. Skibet havde en farve, der kunne minde om frikadellefars og her spistes solidt. – Kilde: Københavns havneblad 1965. Årg. 18, nr. 1, s. 38-39.

frikadellen

GULDHUSET

Bygning i 6. Redan på Christianshavns Vold, benyttet af Parkafdelingen. En meget kostbar renovering i nyere tid har givet Parkafdelingens Driftskontor anledning til navngivningen. – Kilde: Oplyst af Ayla Elkjær, Vej & Park, oktober 2001.

guldhuset

DEN GULE ENKE

Bådmandsstræde 21-31, hvor Søetatens Enkeboliger tidligere havde til huse.

den_gule_enke enkebolig

GULE MISUNDELSE

Lejerbos bebyggelse Strandgade 76-96, Christianshavn, delvis opført i gule mursten. Misundelsen skal være opstået som følge af en påstået favorisering til lejligheder i bebyggelsen af de journalister, der skrev positivt om den.

misundelsen

HORNFISKEN

Ejendom i nærheden af Lagkagehuset på Christianshavn. – Oplyst af Emil Wigelsen Bruun, der forklarer navnet ved dets mange grønne altaner.

hornfisken

DET HVIDE SNIT

Lejerbos bebyggelse på Wilders Plads, Strandgade 37-59. Bebyggelsen er opført af hvidskurede mursten på et tidspunkt, hvor der var debat om det psykokirurgiske indgreb, det hvide snit.

det_hvide_snit

JOHANNESBROEN

Midlertidig broforbindelse ved Snorrebroen på Christianshavn 1997. Efter sigende opkaldt efter en lokal beboer ved navn Johannes, der faldt i en udgravning i nærheden af broen. – Kilde: Politiken 21.8.1997.

JULEKALENDER HUSET

Julekalenderhuset (Wildersgade 53), der har 23 vinduer og 1 dør i midten. Huset er også kendt for at være Thomas Overskous hus ( se plade på husets facade), se om Overskou  her:http://www.indenforvoldene.dk/wildersgade-53

JØDENS BULE

Lejevåninger på Lille Søndervoldstrædes sydside, opført før 1742. De tilhørte i midten af 1800-tallet den jødiske urtekræmmer Levy. – Kilde: Claus M. Smidt: København før og nu – og aldrig. Christianshavn 1989, s. 313.

joedens_bule_2011 kopi_(1)_af_jodens_bule_grd_web kopi_(1)_af_jodens_bule_web

KANINØEN

(Egentlig Løvens) Ravelin i Christianshavns Voldgrav, lige øst for Amagerport Ravelin. – Kilde: Guide til Københavns Befæstning. 1996, s. 89.

kaninoeen

KASERNEN

I daglig tale navnet på udlejningsejendommen Wildersgade 60. Benævnelsen skyldes ejendommens brug som infanterikaserne indtil 1922.

kopi_(1)_af_wildersgade_60-62_kasernen

KIVNÆS

Næs ved Slotsholmens østkant, hvorfra færgemænd i ældre tid besørgede trafikken over havnen til Christianshavn. Her skal der før Knippelsbro blev bygget ofte have været trængsel. – Kilde: Københavns Havneblad 1983. Årg. 36, nr. 1, s. 28-29.

LAGKAGEHUSET

Ejendommen Torvegade/Dronningensgade/Mikkel Vibes Gade og Ovengaden oven Vandet på Christianshavn. – Varianten “Lagkagehusene” findes i Steffen Linvald: København. Hvornår skete det? 1979, s. 158, afsnit “1928”.

hus1

LOTTERIKIRKEN

Christianskirken på Christianshavn. Opført for midler, indsamlet ved offentligt lotterispil.

christianskirken

MIKROGRILLEN

Arkitekternes Hus, Strandgade 27, Christianshavn, men en markant leddelt facade. – Kilde: Berlingske tidende 7.7.1998, 1. sektion, s. 2.

grillen

PØLSEVOLDEN

Del af den vestlige del af Christianshavns Vold, omtrent ud for Christianshavns Kanal. – Kilde: Peter Storm: “Klitgaards sporvogn”, i: Christianshavneren. Nr. 5, juni 2000, s. 12. Artiklen indeholder erindringsglimt fra 1940´ernes Christianshavn, og i et afsnit omtaler forfatterens ture fra hans bopæl ved Christianshavns Torv, langs kanalen, forbi Sofiegade til “Pølsevolden”. Navnet er en følge af, at en fabrikant af charcuterivarer, J.Wiedemann, i 1905 etablerede en pølsefabrik på Enhjørningens bastion i de bygninger, der tidligere husede bryggeriet Rabeshave.

RADIATOREN

Miljøstyrelsens bygning i Strandgade 29 på Christianshavn. Bygningen er karakteristisk med markante lodrette piller på facaden. – Kilde: Hovedstaden 1995. Nr. 1, s. 21.

radiatoren_1 radiatoren_2

RESERVATET

Christiania

christiania_bag christiania_for

RØVEN

Muren ud for B&Ws oprindelige administrationsbygning (“Ørkenfortet”) langs Torvegade, der angiveligt har fået sit navn fordi arbejderne fra motorfabrikken spiste deres frokost, siddende på muren, så man fra Torvegade kun så den nævnte del af legemet. – Kilde: E-postbrev fra Carsten Pedersen, 10.10.2001.

muren

RÅDHUSET

Strandgade 14. Det antages at hjørneejendommen er opført i 1640´erne af Nahman Hiort, der var en af de første rådmænd i den nye købstad Christianshavn. Bygningen er fejlagtigt blevet kaldt ”Christianshavns rådhus”, men dette har ikke hold i virkeligheden, da Christianshavn aldrig har haft sit eget rådhus.

kopi_(1)_af_strandgade_14

SANDKAGEN

Ved siden af lagkagehuset ligger ejendommen SANDKAGEN omgivet af Dronningensgade, Mikkel Vibes Gade, Ovengaden oven Vandet og Sct. Annægade. Navnet hentyder til facadens farve.

sandkagen

SLOTTET

Christianshavns Torv 4, der med sine 8 etager (inkl. kælder og tagetage) ragede op over de omkringliggende huse. – Kilde: Før og nu 1915, nr. 6.

SPEGEPØLSEN

Strandgade 14, Christianshavn, der efter en nyere restaurering fremtræder med en rød grundfarve og hvide stik over vinduerne.

strandgade_14_facade

SPYFLUEN

Bikubens hovedkontor, betegnelsen blev generelt brugt, også
om Bikuben filialen på hjørnet af Torvegade og Overgaden neden Vandet.

bikuben bikuben_torvegade

STRYGEJERNSKARRÉEN

Karré mellem Burmeistergade og Prinsessegade, Christianshavn.

strygejernet

STÆREKASSEN

Ejendom på hjørnet af Dronningensgade og Søndre Voldstræde, Christianshavn. Bygningen var høj og smal og tæt beboet. – Kilde: Billedtext til fotografi, udstillet i juni 1997 i “Loppen” Christiania.

TIKKEN

Almindelig betegnelse for Atlantic Bio på Christianshavns Torv blandt unge i 1940-1950´erne.

atlantic

VOLDENS PERLE

Byggeri på den trekantede grund ud til Christianshavns Vold mellem Prinsessegade, Sofiegade og Christianshavns Voldgade, opført 1972-74. Navnet skal muligvis opfattes som en ironisk kommentar til det i øvrigt traditionelle byggeri – Kilde: Torkel Uldall, Prinsessegade 2.B. 1. th. 1422.

ØRKENFORTET

Burmeister & Wains tidligere administrationsbygning ved Knippelsbro. I 1993 anvendt af Nordea som hovedsæde. – Kilde: København før og nu – og aldrig. Bind 1, s. 310.

fortet

chrkvarter

Vor lokale TV-kanal CHRISTIANS KVARTER har et indslag om stednavne.

Se dette på http://christianshavnskvarter.dk/2010/07/stednavne-pa-christianshavn/

Her finder du også et indslag fra 1995 om Prinsesse Maries Hjem for Sømænd og Sømandsenker, der ligger ved Christianshavns Kanal: http://christianshavnskvarter.dk/2010/10/prinsesse-caroline-maries-hjem-anno-1995/