Postvæsenet på Christianshavn 1764-1927. 80 plancher

Samlet af Klaus Kjærsgaard

1. Indledning
1

2. Bancobrev fra Aalborg til Christianshavn 1764
2

3. Fodposten 1806-1849
3      4      5     6    

4. Privat befordrede breve 1826-1851
    7   8

5. Prefilatelistiske forsendelser  1826-1851
     9    10   11

6. Den kgl. fodpost 1849-1876
     12  13   14    15   16   17   18   19

7. Postvæsenet på Christianshavn 1851-1868
     20  21  22  23   24  25

8. Christianshavn MPX ( Mindre postexpedition) 1868-1889                                              26 27  28  29  30  31   32  33  34  35  36   37  38  39  40  41 42  43  44  45 46  47  48  49  50   51  52  53   54   55   56  57 58          59  60  61  62   63  64

9 . Christianshavn PKT (Postkontor) 1889-1927
     65  66  67  68   69  70  71  72  73  74 75  76  77  78 79  80