bygn.historie_4

Sofiegade 17 – Med taknemmelighed mindes etatsraadinde Marie Kofoeds velgjørenhed der skjænkede midlerne til denne bygnings opførelse 1859