Knippelsbro

Knippelsbro er valgt til motiv på forsiden af den nye 200-kroner seddel, udgivet af Danmarks Nationalbank den 19. oktober 2010.
Knippelsbro er valgt til motiv på forsiden af den nye 200-kroner seddel, udgivet af Danmarks Nationalbank den 19. oktober 2010.

Den nuværende bro er den seneste i en række af broer på dette sted.

knippelsbro_1937

1618-20 byggede Christian IV den første bro over havneløbet i forbindelse med anlægget af det kommende Christianshavn, som et fremskudt forsvarsværk, der skulle beskytte København mod angreb fra søsiden mod øst.

Broen blev kaldt ”Den store Amagerbro” eller ”Den lange Bro” (før den senere Langebro blev bygget). Den gik fra Børsgade til Brogade og blev åbnet i 1620.

knippels_bro_1620

1712 blev den erstattet af en ny træbro på samme sted. Denne var udsmykket med 4 Herkules-statuer udført af kunstneren Johan Christopher Sturmberg. Der findes ingen afbildninger af disse statuer.

knippels_bro_1712

1816 blev den erstattet af en ny træbro, hvor de 2 porte blev udsmykket 4 træfigurer, ”De fire Vinde” som var udført af billedhuggeren Frederik Christian Willerup. Figurerne findes nu på Københavns Museum.

For udformningen og opførelsen af broen stod pælebukkemester P. Halkier.

knippelsbro_1816

1868-69 byggede Burmeister & Wain en ny jernbro efter oplæg fra grossererne J. Adolphs og C. A. Broberg. Den gik fra Slotsholmsgade til Torvegade og den nye beliggenhed havde den fordel, at den gamle bro kunne benyttes i byggeperioden. Broen blev åbnet 1. august 1869.

knippelsbro_1869

Folkeliv ved Burmeister broen, dog på Københavns-siden. Midt i billedet ses de karakteristiske lygter (se også billedet ovenfor) og gaden til højre i fortsættelse af broen er Slotsholmsgade.

B&W broen 1890 maleri. Billedet er af Ole Pedersen (1856 til 1898) og formodentlig malet omkring 1890.
B&W broen 1890 maleri. Billedet er af Ole Pedersen (1856 til 1898) og formodentlig malet omkring 1890.

1908 byggedes en lav jernbro med et par karakteristiske pavillon-overbygninger tegnet af arkitekt Axel Berg. For opførelsen stod havnebygmester H.C.V.Møller. Broen kom nu til at gå fra Børsgade til Torvegade og blev åbnet den 30. december 1908.

I midten af 1930´erne var tiden inde til at bygge en bro til afløsning af ”Pavillonbroen”, men da man havde besluttet at bygge den på samme sted som den gamle, måtte man opføre en midlertidig bro medens den gamle bro blev revet ned og den nye blev bygget. Denne fungerede fra 1934 til den nye Knippelsbro blev indviet i 1937.

1934_midlertidig_bro

Den 17. december 1937 blev den nuværende Knippelsbro indviet. Det er en halvhøj bro, havnebygmester Godfred Lorentz stod for opførelsen og arkitekt Kaj Gottlob stod for designet med bl.a. de 2 kobberbeklædte brotårne. Selve byggearbejdet udførtes af entreprenørselskabet Wright, Thomsen & Kier samt Burmeister & Wain. Broen er gennemgribende renoveret i 1989.

havnebus

Broens data:

Brotype: Lavbro med broklapper
Farvand: Inderhavnen
Længde: 115 meter
Bredde: 27,4 meter
Gennemsejlingshøjde: Broen kan åbnes
Gennemsejlingsbredde: 35 meter
Byggeperiode: 1935 – 1937
Indvielsesdato: 17. december 1937

Om navnet Knippelsbro og Hans Knip:

I 1641 blev Hans Knip bropasser, han boede i brohuset på Amagersiden.

knippenhus

I 1700-tallet og ind i 1800-tallet – længe efter Hans Knips død (1647) – kaldtes broen for ”Christianshavns Bro”, – men i folkemunde kaldtes den for ”Knippensbro” efter brohuset, der kaldtes ”Knippenshus”.

Senere forvanskedes navnet til ”Knippelsbro” som har været navnet siden 1800-tallet.

Allerede inden broen blev bygget besørgede Hans Knip færgefarten over vandet med både, og det var almindelig talemåde, når man tog over med hans både, at man gik over med ”Knipsbro”.

Kort tid efter broen var bygget, blev der opført en toldbod ved enden af broen på Christianshavnssiden, isoleret ved siden af dæmningen, og den fungerede som toldbod indtil 1630. Kongen solgte herefter denne tidligere toldbod den 17. marts 1630 til tolder Jonas Hedemarck (Heidemark, Heidemarck eller Heinemark).

Jonas Heinemark solgte huset den 8. april 1633 til Hans Knip.

Hans Knip, der var rådmand på Christianshavn fra den 14.juli 1641 til sin død den 27. oktober 1647, ejede altså huset ved broens ende. Han havde også fået overdraget tilsynet med broen og færdselen over denne og i sin egenskab af havnefoged opkrævede han afgift af de skibe, der gik gennem broen.

Fra brotårnene har brofogeden godt overblik, når broklapperne er oppe og skibe passerer.

Kilder:

”Christianshavn – Vandringer i det gamle Christianshavn – 1910 –
af Knud Bokkenheuser.

”KØBENHAVN før og nu – og aldrig” – Bind 11 Fra Knippelsbro til Strandgade, 1987,1998 af Claus M. Schmidt.

”KNIPPELSBRO”, 1923 af O.C.Nielsen

Det kongelige Biblioteks billedsamling

Julie Rønnow har copyright på billederne af brofogeden.