Persondata

Persondata
Formanden  er persondataansvarlig
Kasseren registrer i forbindelse med kontingentbetaling medlemmerne med navn og adresse, kun  mhb. på udsendelse af nyhedsbreve og programmer. Udmeldte og folk i restance slettes.

Henvendelser til foreningen besvares, men persondata gemmes ikke.