2023

Referat af generalforsamlingen i

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv 14.2. 2023

Schifter Kvarters Fælleslokale

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent: Jane og Anders
  2. Beretning fra bestyrelsen v. Asbjørn Kaasgaard
    Se bilag. Beretningen godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab og budget.

Asbjørn Kaasgaard fremlagde på vegne af kasseren årets regnskabsresultat, der viser et mindre overskud, da en indtægt på ca. 4296 kr. desværre ikke nåede at blive påført regnskabet. Budgettet for det nye år er præget af, at det kommunale tilskud til SLAK-medlemmerne er blevet reduceret med o. 50.000 kr.

Både regnskabet og budgettet for det kommende år blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret 150/225 kr..
Vi har p.t. 325 medlemmer

  1. Indkomne forslag: ingen
  2. Arbejdsplan

Forårsprogrammet med mange forskellige aktiviteter er udsendt. I år deltager foreningen i Historiske Dage, SLAK-udstillingen på Rådhuset og Christianshavns bogfestival.  Foreningen er for tiden ved at udarbejde en mobilguide om Christianshavn  i samarbejde med Useeum.

  1. Valg

Anders Bjørn, Bent Eriksen og Jane Lytthans blev genvalgt og Marianne Brandis nyvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter blev Ove Bjørn Pedersen genvalgt og Susanne Munch. Lotte Warner fortsætter som revisorsuppleant.

  1.  Evt

Indkomne arkivalier og donationer gav anledning til debat om evt. pladsmangel. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke grund til egentlige tiltag.

15.2.2023

Anders Bjørn, referent

 

Beretning 2022/23

Året har været særdeles begivenhedsrigt. To store udgivelser, mange aktiviteter og et stigende medlemstal. – Det højeste antal i foreningens historie   –    nu  325.

Udgivelser

Gadeskilte,  Værtshuse.  Ove Bjørn Petersen og Anders Bjørn er utrættelige
Sælger godt – giver god omtale. Især værtshusbogen slog alle rekorder her op til jul

Medlemsarrangementer

Guidede ture i Halfdan Rasmussen og Grundtvigs spor. Foredrag om Tordenskjold er velbesøgte.
Udflugter til Amagermuset – Sejltur med Jutta
Nostalgisk aften med bogen om  Huset på Christianshavn –  Stort fremmøde med ternede duge og håndbajere.

Udadvendte aktiviteter

Opsætning af mindetavle for Anker Jørgensen i Amagergade  med stor tilsltning.

Vi har foræret en kasse malebøger med Christianshavnermotiver til de ukraniske flygtningebørn på Refshaleøen.

Vi er med på Historiske dage i Øksnehallen i marts og som noget nyt   et lokalhistorisk  fremstød med  udstilling i Rådhushallen den 18-20 marts.  10 foreninger  med 60 plancher fra hver deres områder

Vi er også i gang med en mobilguide om Christianshavn

Arkivet  og Vagthuset

Vi får stadig mange gaver i form af malerier og  raderinger.  Samt jubilæums ting fra B&W  – bl.a.  skåle og  spillekort.  Vi får mange fotos og andet arkivmateriale bl.a. fra det gamle Atlantic Bio.  Vi har næsten for mange malerier, hvilket giver plads- og udstillings problemer.
Alt bliver registret i vores database og kan ses gennem vores hjemmeside.
Der er åbent hver lørdag    – Besøg svinger fra  5 personer til op til 30

Hjemmesiden

Udvides hele tiden med historier, fotos, film mv. Forbilledligt samarbejde med Christianshavns Kvarter , der optager en del af vores foredrag  og gør dem tilgængelige på nettet – kommer snart med indslag om værtshusene.
I år  er det lykkes at få Anders Bjørns hjemmeside med Christianshavn Sorte Slave Fortid  flyttet ind som en flot underside til vores egen side.  Den er omfattede og absolut et besøg vær.

I gennemsnit er der på hjemmesiden 1500 unikke besøg  med  ca. 10.000 sidevisninger  pr måned.   Det er faktisk ret vildt – og det giver god mening at lægge mere stof på hjemmesiden.
Sjovt nok er Belgien det land ,der efter Danmark , har flest besøg på hjemmesiden.

 Korrektion af  begivenheder i 1700 tallet

Bestyrelsen begyndte at planlægge nogle aktiviteter for 300 års jubilæet for Vagthuset.  Måske med en minimodel a la trip trap husene.
Uden på Vagthuset står der,  at det er bygget 1724. Det passer bare ikke:
Det rigtige Årstal 1727. Det fremgår af rentekammerregnskabet,  at det først blev bygget i 1727. Byporten fik derimod en makeover i 1724.

Foreningen:

Vore mangeårige medlem  Birte Barfod udtræder af bestyrelsen efter 35 år. Tusind tak  for indsatsen.

/Asbjørn Kaasgaard