2021

Referat af generalforsamlingen i Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv 15.9. 2021

Christianshavns Beboerhus.  30 medlemmer til stede.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent: Jane Lytthans og Anders Bjørn
  2. Beretning fra bestyrelsen ved  Asbjørn Kaasgaard:

Se bilag. Beretningen med tak til Kristian Hvidt for hans indsats i bestyrelsen godkendt.

  1. Fremlæggelse af regnskab og budget + kontingentfastsættelse

Else  Janhøj fremlagde årsregnskabet, der viser en sund økonomi..

Både regnskab og budget blev godkendt. Kontingentet er uændret 150/225 kr.

  1. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om en sammenlægning af vedtægterne for arkivet og foreningen blev vedtaget. Det samme gjorde en forslag til en vedtægtsændring, hvorefter antallet af bestyrelsesposter udvides med 2 og suppleanterne kun vælges for et år ad gangen.
  2. Arbejdsplan

Formanden orienterede om et righoldigt efterårsprogram som kompensation for de mange corona-aflyste arrangementer i foråret, hvoraf flere dog kunne opleves streamet. I næste år planlægger vi to nye udgivelser samt bl.a. et besøg til Amager-museerne i anledning af jubilæet for nederlændernes ankomst til øen 1521.

Et forslag fra salen gik på at vise valgresultaterne for CH siden 1849 på hjemmesiden.

  1. Valg

Bent Eriksen, Jane Lytthans, Lis Schertiger-Nielsen og Anders Bjørn blev genvalgt for to år.
Jeannie Krysiak, Tommy  Siersen og Lis Hylander nyvalgt til bestyrelsen for 1 år.
Ove Bjørn Pedersen og Birthe Barfoed Madsen  er suppleanter. Kirsten  Andersen blev valgt til revisor og Lotte Warner til revisorsuppleant.
Asbjørn Kaasgaard og Else Janhøj er ikke på valg.

Forslag om indkøb af mikrofon til kommende møder samt et håndtag ved siden af Vagthusets indgangsdør. Der er 3 ledige pladser på Robertas skrivekursus.

Anders Bjørn, referent

Beretning 2020-21 

I år – 2021 –  måtte  vi igen udskyde generalforsamlingen  til  i dag  p.g.a  corona-situatuionen.  Og vi måtte udskyde en del arrangementer – men nu er vi på fulde omdrejninger  igen.

Beretningen skal omhandle 2020, men da vi også havde en udsat generalforsamling i september 2020 er der ikke så meget at sige.

Vi har lært at formidle  på nye måder   bl.a. ved at  streame en del arrangementer med stor støtte fra Christianshavns Kvarter TV, hvilket også gør at man kan se foredragene igen på vores hjemmeside og i øvrigt på YouTube

Christianshavns Kvarter har også lavet udsendelser med nogle af de medvirkende i  Ove Bjørns Poesibog.

VI har fået Anerkendelsesprisen fra Christianshavns Lokaludvalg. Og her har vi bruget pengene til genoptryk af vores Malebog.

Vores udgivelser er vokset med   I digterens Spejl og Malerkunst fra Christianshavn.

Vagthuset er nyindrettet med  dele af  400 års udstillingen, samt bedre opsætning af  arkæologiske  jordfund  og andre  genstande.

Hjemmesiden er beriget med en hel del  videoer og film og  mange flere erindringer.

Arkivarbejdet har ligget stille men genoptages snarest

 

Vi har en god medlemsfremgang og er nu 266 medlemmer

Økonomien er god  med støtte fra Kommunen  og fonde.  Således kan vi nu  lave  nogle arrangementer, hvor vi kan honorere oplægsholdere ordentligt.

Skrivekursus starter 27 september. 3 pladser tilbage

Og vi har tur til Søfartsmuseet i Helsingør og foredrag med Jeper Wung Sung om Ida Hammershøj.

Vores aktiviets nivo er så højt, at vi foreslår at udvide bestyrelsen med to personer.  Det er  såvel til formidling samt at passe vagterne i Vagthuset

……..

Tak til Kristian Hvidt for dine bidrag til   bestyrelsen og  foreningen   –   ikke mindst udgivelsen af Malerkunst fra Christianshavn.

Asbjørn Kaasgaard