2017

Referat af generalforsamlingen i

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv 15. marts 2017

 

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent: Jane og Anders
  2. Beretning fra bestyrelsen v. Asbjørn:

Det lykkedes foreningen at forblive i Vagthuset, der nu hører under Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, takket være støtte fra samtlige partier i BR.

400 årsjubilæet i 2018 bliver organiseret af et jubilæumsudvalg med bl.a. tre repræsentanter fra foreningen og markeres med diverse arrangementer 6/1 og 17-19/8. Der sker i samarbejde med lokale foreninger, institutioner m.m., forhåbentlig med støtte fra Nordea-fonden. Foreningen er involveret i 2 kommende bogudgivelser og planlægger andre initiativer.

I 2016-17 har der været mange aktiviteter med god deltagelse som fx til de rundvisninger, der med støtte fra Lokaludvalget blev afholdt specielt for nye tilflyttere på Margretheholmen.

 

I arkivet er åbningstiden blevet udvidet efter ønske fra medlemmerne. Arkivet får løbende nye arkivalier og vil om kort tid modtage et stort antal lokalaviser fra 19.-20. årh. fra Kgl. Bibliotek. Desuden er der udsigt til effekter fra det nedlagte museum i Lille Mølle, når Nationalmuseet har foretaget en sortering.

 

Til slut takkede formanden Lilian Ziegler, der nu udtræder af bestyrelsen, for hendes indsats.

Som svar på et spørgsmål om behov for et fjernlaget var svaret, at loftet måske kan inddrages.

Beretningen blev derefter godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af regnskab og budget.

Else fremlagde årsregnskabet, der viser et overskud på 1.960 kr. Tilskuddet fra kommunen dækker husleje og driftsudgifter, mens medlemskontingenterne går til arrangementer, PR m.m.

Både regnskabet og budgettet for det kommende år blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

 

  1. Indkomne forslag: ingen

 

  1. Arbejdsplan

Jane fortalte om vagttjenesten om lørdagen. Der er nu skrevet en fremragende vejledning for  evt. nye vagter.  Else informerede om registreringsarbejdet, som 3 medlemmer af bestyrelsen varetager 4-5 timer hver 2. uge. Nye frivillige til begge arbejdsgrupper er meget velkomne – man skal blot melde sig til Else på 40823799 eller else@janhoej.dk.

Desuden er der planer om rundvisninger som i 2016 samt et arrangement, hvor christianshavnerne kommer og fortæller om deres ”kæreste eje”.

Vores billedlotteri bliver masseproduceret i april og er sammen med billedbogen indstillet til fornyelsesprisen på Historiske Dage.

 

  1. Valg

Både Kristian og Anders blev genvalgt til bestyrelsen, som Jane nu indtræder i. Som ny suppleant blev Bent Eriksen valgt.

 

Anders fortalte om ”Vestindiske Dage” på Rådhuset 31/3-2/4 i anledning af 100-årsjubilæet for salget af de tidligere Dansk-Vestindiske Øer. Foreningen vil arrangere 3 byvandringer den 1.4. i samarbejde med ”Historie og Kunst”.  Læs nærmere om de mange andre arrangementer på foreningens hjemmeside.

Lis informerede om planerne om at få opstillet en Jens Galschiøt-skulptur af B&W-arbejdere på Christianshavn.  Det kræver dog, at der skaffes 350.000 kr. fra fonde, indsamlinger m.m.

 

 

Anders Bjørn, referent