2016

Referat fra generalforsamlingen i

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv 14.marts 2016

!. Valg af dirigent og referent: Jane Lytthans og Anders Bjørn

 1. Bestyrelsens årsberetning – se bilag. Her skal blot fremhæves følgende:
 • Malerbogen stor succes, som København Kommune har ladet sig inspirere af
 • Christianshavns Kvarter har produceret en videofilm om Lille Mølle, der p.t. nedprioriteres af Nationalmuseet. Bestyrelsen har dog ingen ønsker om at overtage ansvaret for bygningen, da dette må være en national opgave.
 • Der er ønske om udvidet åbningstid i Vagthuset, hvilket vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
 • Jubilæet i 2018 skal planlægges af en jubilæumskomite, som foreningen samme med andre institutioner og foreninger vil indkalde til. Der er kommet flere ideer fra Christianshavns Borgerpanel, hvor 15 medlemmer allerede nu har ønsket at deltage aktivt, bl.a. en grafiker.

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab og budget

Else Janhøj fremlagde årsregnskabet, det viste et pænt overskud på godt 14.000 kr. Regnskabet blev sammen med budgettet for næste år samt et forslag om et uændret kontingent godkendt.

 1. Indkomne forslag: – ingen
 2. Arbejdsplan:

Asbjørn orienterede om planerne for det kommende års arbejde:

Jubilæumsplanlægningen – to bøger på vej

 • Udvidet vagtordning
 • Indsamling af medlemmernes emailadresser for at forbedre kommunikationen
 • Arrangement for beboerne på Margretheholm 3.9. 2016 med ture på det gamle og nye CH
 1. Valg:

Formand Asbjørn Kaasgaard og 3 bestyrelsesmedlemmer (Else Janhøj, Bente Trolle Larsen og Birthe Barfoed Madsen) var på valg og blev alle genvalgt. Erik Barfoed fortsætter som suppleant og Kirsten Andersen som revisorsuppleant.

 1. Evt
 • Forslag om udvidelse af åbningstiden i vinterperioden – tages op af bestyrelsen
 • Opfordring fra Asbjørn til at deltage i Historiske Dage 9-10.april samt bogfestivalen 23.4. med 12 timers underholdning, bla. forfatterforedrag på 5 både. Billetter kan afhentes på Biblioteket fra 1.4.

Anders Bjørn, referent

Christianhavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Beretning  2015/16

Foreningen

Foreningen og arkivet er inde i en god og stabil  udvikling.  Vi har mange aktiviteter og tilslutningen til  arrangementerne   er  stor,  og ifm. udgivelen af malebogen.  har der været rigtig, rigtig mange besøgende i Vagthuset. Nogen gange over 50  personer  på  en enkel lørdag.

Malebogen er  indtil videre uddelt i 2000 ex  – ud af 4000 – og  alle  børne- institutioner  har fået den. Målgruppen  var børn  – men utroligt mange voksne har hentet den.

Den har også været omtalt i en lange række aviser og tidsskrifter.  I det hele taget får vi en god omtale   i mange blade og medier  og vi bidrager også med stof til Stræderne og Københavneravisen.

Arrangementerne har været  med  foredrag om  Grønlands  handel og  om en anden slags handel , nemlig   den med Slaver   og udflugter  til Fængselsmuseet, der har  et afsnit om Christianshavns Fængsler, bl.a. med en dårekiste fra tugthuset.

Derudover har foreningen skabt traditioner med  fastelavsryttere, julestue og deltagelse i Christianshavnerdagen og Christianshavns Bogfestival.

Sidste år indkaldte foreningen til et møde om Christianshavns 400 års jubilæum, hvor  vi hørte om erfaringer fra 350 års jubilæet i  1968  og diskuterede en række initiativer. Bl. a. en bogudgivelse og udstilling af Christianshavnerkunst.

For en uges tid siden fik vi en overraskende henvendelse   fra en søn til en fotograf, som   lavede en film  om jubilæet i 68. En film jeg gælder mig til at g se og vise,  da den ikke har været  kendt i offentligheden.

For tiden er Christianshavns Borgerpanel, der består af ca. 500 personer blevet spurgt om ideer til jubilæet.

260 har svaret.  ( se her på siden under menuen 400 år)

Nu skal vi nok sammen med andre foreninger og institutioner indkalde til et jubilæumsudvalg.

Økonomien   i foreningen  er god og  medlemstallet er stabilt.   Kommunens tilskud  dækker husleje og anden drift af Vagthuset. Medlemskontingentet går  især  til arrangementer , programmer  og andet pr.
Vi har fået en donation fra Superbrugsen på 4000 kr . til fortsat indretning af Vagthuset. Tak for det

ARKIVET.

Foreningen  har en mindre arbejdsgruppe der står for registreringen af  arkivmateriale til vores database.  Vi får hele tiden nye arkivalier og vi er ikke helt færdige med dem vi har.Vi registrerer  i et fælles system som de øvrige lokalhistoriske   foreninger  i København  bruger, men den lovede  nye version  lader desværre vente på sig.

Foreningen får en del spørgsmål, især på bygninger og personer som bliver besvaret  løbende.. f.eks. om hvor lå den forretning der i 1926  startede på C og blev  til Fona ( Strandgade 5)
Som medlem er man velkommen til  at hjælpe  med vagter  om lørdagen i Vagthuset og registrering af arkivalier sammen med bestyrelsesmedlemmer.

Ligeledes  når  vi har en  stand  på Torvet  og ved bogfestivalen