2012

Referat af generalforsamling i Christianshavns Lokalhistoriske Forening 27.3.2012

Tilstede: 41 medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Erik Barfod blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Asbjørn Kaasgaard blev valgt som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Beretning

Asbjørn Kaasgaard gennemgik foreningens aktiviteter. Ud over foredrag og udflugter har vi afprøvet forskellige åbent hus arrangementer i Vagthuset, bl.a. med besøg af fastelavnsryttere og åbent på Kulturnatten.

Indretningen af Vagthuset forsætter og vi får rigtig mange arkivalier og ting, som vi kan udstille.

Der er nu åbent to timer hver lørdag.

Det hele bliver registreret, samt gjort tilgængelig på vores hjemmeside. Hjemmesiden udbygges løbende med fotos, kort, tegninger og artikler.

Vi har fået en arbejdsgruppe i gang, som arbejder med gamle butikker.
En lille redaktion har lavet et blad ”Kend Christianshavn” som udkommer i april.

Foreningen fylder 25 år og er inde i en rigtig god udvikling.

4. Regnskab

Else Janhøj fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Uændret kontingent.

Vi har 122 medlemmer.

Ud over medlemskontingentet får vi støtte af Københavns Kommune, Christianshavns Lokaludvalg og Nordea-fonden.

5. Arbejdsplan

Jubilæumsaktiviteter omfatter åbent hus i Vagthuset den 28. april kl. 12-17, sejltur i havnen og kanalerne den 26. maj kl. 14, og udflugt til Hven den 25. august.

Der blev foreslået forskellige hvervekampagner for flere medlemmer og støtte fra virksomheder.

6. Valg til bestyrelsen

Asbjørn Kaasgaard blev valgt til formand for to år, Bente Trolle og Else Janhøj blev valgt til bestyrelsen for to år, Kirsten Andersen blev valgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag

Ingen.

8. Eventuelt

Jane Lytthans fortalte om Christianshavnerens initiativ til at lave kulturmøder og indsamle bl.a. øgenavne mv. om Christianshavn.
Ulla Skovvart fortalte, at hun var ved at lave et bydelsleksikon for Christianshavn.

Desuden blev det oplyst at militæret har forladt området ved Panterens Bastion i Voldgaden – og at her lå en god historie.

Asbjørn Kaasgaard takkede på bestyrelsen vegne den afgående formand Bente Trolle.