Bestyrelsen

Bestyrelsen består af

Asbjørn Kaasgaard – Formand
lokalarkivet@chrarkiv.dk

Else Vedel Janhøj

Anders Bjørn – Sekretær

Jane Lytthans

Bent Eriksen

Lis Schertiger

Lis Hylander

Jeannie Krysiak

Tommy Siersen

Ove Bjørn Petersen   Suppleant

Birthe Barfoed Madsen  Suppleant

KIrsten Andersen  Revisor

Lotte Warner Revisorsuppleant