Bestyrelsen

Bestyrelsen består af

Asbjørn Kaasgaard – Formand
asbjorn@webspeed.dk

Else Vedel Janhøj – Kasserer
else@janhoej.dk

Birthe Barfoed Madsen

Jane Lytthans

Anders Bjørn

Bent Eriksen

Lis Schertiger

Ove Bjørn Petersen

Kristian Hvidt  Suppleant

KIrsten Andersen  Revisor

Lotte Warner Revisor

Christianshavn historie