38 slaveskippere

Der er 38 af de143 identificerede skippere og styrmænd på Christianshavn der med sikkerhed har arbejdet på et slaveskib – se listen t.v. Tilsammen har de udført mindst 51 slavetogter. Hertil kommer de de mange uidentificerede menige besætningsmedlemmer. Rigtig mange christianshavnere har altså haft en grundigt førstehåndsindtryk af de grusomme forhold, som slaverne på de danske slaveskibe levede under.

Den flotte kaptajnsuniform ca. 1800

En typisk skippper begyndte sin karriere som skibsdreng for så at arbejde sig op i systemet. For at blive styrmand og senere kaptajn krævede det en bestået eksamen ved skipperskolen i København.
Kun 8 var født på Christianshavn. Mange kom fra provinsen, især øer med søfartstraditioner som Sild, og Bornholm. Ti var nordmænd, og lige så mange kom fra andre lande som Storbritannien og Holland.
Søofficererne var som regel knyttet til et bestemt rederi nogle år for så at fravælge de opslidende sejladser til troperne for enten at finde andre ruter eller gå på land.

En skippers månedsløn på i snit 24 rdl. var ikke imponerende Men der var forskellige bonusordninger og muligheder for at drive privathandel undervejs.

En del nåede at opspare en pæn formue og ende deres dage som sikkert respekterede og velhavende borgere på Christianshavn.
Nogle blev endda så rige, at de endte deres dage som redere med mange skibe på ruten til Vestindien.

Uddrag af et maleri af slaveskibet FREDENSBORG i 1788 med Jens Berg som kaptajn. Bemærk de mandlige slaver under skarp bevogtning på agterdækket.