Kontakt

Denne ikke-kommercielle hjemmeside er udarbejdet af undertegnede, der inden min pension var historielærer på Christianshavns Gymnasium.
De fleste fotos har jeg selv taget. Andre har jeg købt tilladelse til at vise. Andre igen er fundet på nettet uden klare oplysninger om evt. ejerforhold. De vil naturligvis blive fjernet eller evt. købt, når jeg gøres opmærksom på problemet.
Henvendelse kan lettest ske ved at sende en mail her fra siden.

Med venlig hilsen
Anders Bjørn

  LITTERATUR:

  • E.Gøbel: ”Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838” (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1991, s .37 ff.
  • Kåre Lauring, ”Købmand, sømand og supercargo” (Handels- og Søfartsmuseet, 1998)
  • Kåre Lauring: ”Slaverne dansede og holdt sig lystige”. Gyldendal, 2014.
  • Calundan Larsen, Dostorp, Jonassen & Thiedecke, ”Danskernes slaver. Kolonisation og Slavehandel ca. 1650-1850” (Pantheon, 2003)
  • Den Store Danske Encyklopædi (Gyldendal)
  • M. Lebech: ”Gamle skibe, gamle huse – en bog fra Christianshavn” – (B&W 1959)
  • M.Lebech: ”Christianshavn- en konges tanke blev virkelighed” (B&W 1955)
  • Hanne L.Christensen: ”Christianskirken og dens omgivelser” (Arkitektfirmaet Elgstrøm Gruppen ApS, Kbh. 1989)
  • Henrik Fredrickson: ”Grønnegårds Havn fra naturhavn til havnebassin” (Historiske meddelser om København 1999, s. 202 ff)
  • Christian Lemée: The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn. (Roskilde 2006)
  • Knud Klem: ”Agent Andreas Bjørn – købmand og skibsværftsejer”. (Handels- og Søfartsmuseets årbog 1968, s.7 ff).
  • Lars Henningsen: ”Kolonierne og Slesvig”
  • Kay Larsen: ”Danmark og Slavehandelens Ophævelse.” (Hist.Tidsskrift bd.10,4. 1937-38)
  • Erik Jensen: Manden bag rige Marie. Beretningen om Hans Peter Kofoed. Bornholms Historiske Samfunds Årbøger 3.rk, bind 12, s.121-141, 1998 (http://www.historisk-samfund-bornholm.dk/Default.asp?m=14&a=242)
  • Søren Mentz: ”Købmændene, kronprinsen og slaget på Reden” i ”Kampen i Kongedybet”, Gyldendal 2001, s.15 ff
  • Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til gamle bygningers Bevarelse, 1993
  • Christians Kirke. Udgivet af Danmarks Kirker/Nationalmuseet, 1975
  • Bo Bramsen (red): København før og nu. Bind 11-12, Fogtdal 1998
  • Leif Svalesen: Slaveskibet Fredensborg. Hovedland 1996
  • Virgin Islands Families: http://www.vifamilies.org/plistings.html
  • http://www.jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/koebenhavn.html#bjoern
  • http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=3908
  • Databasen Danske skippere, styrmænd og skibe
  • Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008. Christianshavns Kvarter