Handelskompagnier

Handelen med slaver og varer til og fra de danske kolonier var i den merkantilistiske periode frem til 1754 overdraget forskellige statsstøttede handelskompagnier. For at sprede riskoen var de organiseret som aktieselskaber med medlemmer af kongehuset, adelen og det velhavende borgerskab som aktionærer.

De 4 ældste var placeret på Christianshavn med egne havneanlæg, pak-huse, skibsværfter, kontorer m.m. For de 3 øvrige gælder, at de i stort omfang var ejet og drevet af folk med forbindelse til Christianshavn.