Pionererne

De christianshavnske redere var med fra starten.

Den dansk-norske søhelt og rigsadmiral Cort Adeler med bopæl i Strandgade 22 var ejer af skibet Den forgyldte Ørn, der sandsynligvis som det første danske skib ankom til St. Thomas i med slaver i lastrummet. Det var lejet af Vestindisk-guineisk Kompagni, der sendte det til Vestindien to gange i 1673-75.


Søhelten var det første dansk-norske slaveskib

En anden pioner var storkøbmand Nikolaj Jansen Arf, der boede længere ned i Strandgade i nr. 44. Han fik af kompagniet til opgave i 1689 at handlel på Guinea-kysten og administrere det danske slavefort der. Men pga. en række uheld nåede han dog ikke at få sendt slaver over Atlanten.

Senere i 1730′ -40’erne er det to andre mænd i Strandgade, der tager en række initiativer til at fremme slavehandelen ved køb af St. Croix, anlæg af byens første større skibsværfter, diverse inddæmningsprojekter samt store investeringer i kompagnierne og egne rederier. Det drejer sig om Andreas Bjørn og Frederik Holmsted, der arbejdede tæt sammen og banede vejen for privatiseringen af slavehandelen.

Bjørnsholm (nu Wilders Plads), hvor der blev bygget adskillige slaveskibe i 1740’erne og fremover.