Øvrige forretningsmænd

Det var ikke kun de store skibsredere, der tjente penge på handelen med slaver og sukker.

en såkaldt Dane gun fra Schimmelmanns geværfabrik i Hellebæk

Der var der mange andre, der også gjorde. Fx ved

  • at producere kanoner, kugler og krudt til de danske forter og skibe, som erhvervsmanden J.F. Classen gjorde i Frederiksværk. Han var ikke christianshavner, men havde tætte forbindelser tll inderkredsen inden for slavehandelsbranchen.
  • at massefremstille geværer, brændevin og billige stoffer til slavekøbmændene i Afrika samt råsukker på egne plantager i Vestindien, som senere blev raffineret på eget sukkerraffinaderi på Christianshavn som familien Schimmelmann gjorde.
  • at investere i flere sukkerraffinaderier på Christianshavn som Boertmann, Behagen og Chippendale gjorde.
  • at fremstille jernvarer som slavelænker, sukkerpander og kogekar til sukkkerplantagerne i Vestindien som jernstøber Potter gjorde.
  • at handle med slaver på Guineakysten som den senere sukkerraffinadør L. Römer gjorde
  • at arbejde som embedsmand i koloniadministrationen som fx den tidligere guvernør Philip Gardelin
en af Classens kanoner på det danske fort i Christianssted på St.Croix