Briterne

I slutningen af 1700-tallet dukkede en del indvandrere af britisk herkomst op på Christianshavn, hvor de fleste blev integreret i det københavnske storborgerskab. De købte Andeas Bjørns gamle ejendom i Strandgade 46 og opførte et sukkerraffinaderi ved navn UNION HOUSE et sted på den store grund.

Det begyndte med William Chippendale (1747-1802). Han kom fra England til København i 1760, hvor han blev grosserer og ejer af et større handelshus og rederi med livlig trafik på Vestindien, som hans skibe besejlede i alt 33 gange.

Han fik også kontakt til en kreds af irske og britiske plantageejere på St.Croix, der begyndte at interessere sig for også at tjene penge på sukkerhandelen hjemme i Danmark. Den rige plantageejer Nicolas Tuite investerede i Chippendales firma mod at denne til gengæld sørgede for en handelsuddannelse til Tuites søn Robert og nevø Charles Selby.

Senere kom andre som Bourke, MacEvoi og Ryan fra plantageejermiljøet på St. Croix også til Christianshavn, hvor de også lavede forretninger sammen med englæderen John Good og hollænderen TerBorch.

Charles Selby, der blev adlet med titel af baron som tak for sin indsats i erhvervslivet