Skibstømrere

Skibstømmerfaget var et af de helt store fag på Christianshavn med omkring 200 skibsbygmestre, – tømmermænd, –svende og blokkedrejere ved folketællingerne i både 1787 og 1801.
De boede spredt rundt om i byen med hovedparten placeret som lejere i de mere ydmyge gader som Sofiegade og Dronningensgade med henholdsvis 36 og 60 tømmermænd. Et godt eksempel på et typisk skibstømmerhus er Dronningensgade 21.

Hvis et skib skulle reparares under vandliinjen måtte det enten i tørdok eller som her krænges om på siden på en såkaldt bradebænk.
Maleri fra Holmen af C.Mogensen o. 1750

Vi kender navnene på nogle af de bygmestre på Christianshavn, der var ansvarlige for byggeriet af skibe til transporten af slaver og/eller slaveproducerede varer:

• Christian Højer var skibsbygmester for Fabritius & Wever fra 1777 og ved folketællingen i 1787 for Williams Brown, hvor han boede tæt ved værftet i Wildersgade sammen med værftets ekvipagemester, smed, bødker og kontorfolk.

• Jørgen Manfred Koch boede i 1787 på Wilders Plads som skibsbygmester på Lars Wilders skibsværft sammen med nogle skibstømrere, kontorfolk, smede, kontorfolk, nattevagter og sågar to værtshusholdere. I alt 65 mennesker inklusive familiemedlemmer og fattige.

• Niels Halkier (1745-1801) var ansat som skibsbygmester hos Almindeligt Handelskompagni 1760-1768 og derefter hos Peter Applebye. Han købte Overgaden oven Vandet 54 i 1766.

• Jørgen Hansen Kock (1745-1801) var ansat som skibsbygmester hos Peter Applebye 1776-1782 ligesom sin far mestersvend Hans Christian Kock (1710-1779). Han købte Overgaden neden Vandet 31 i 1797.

• Erik Eskildsen Tønsberg (1738-1793) arbejdede i 1760-70erne på flere af de christianshavnske skibsværfter og senere på Østersøisk-guineisk Handelsselskabs værft ved Toldboden. I alt fik han bygget omkring 50 skibe. Blandt disse to deciderede slaveskibe.

Litteratur:
Website om værfter og skibe