Sejlmagere

Der skulle sys mange sejl til et gennemsnitligt sejlskib i 1700-tallet. Det er derfor ikke overraskende at antallet af sejlmagere på Christianshavn steg fra 16 til 39 i perioden 1787 til 1801.
De boede spredt rundt om i byen og syntes ikke at have været knyttet til et bestemt værft. I 1801 boede sejlmagermester Lauritz Clasen dog med en svend og to lærlinge på Wilders Plads, sikkert i det endnu eksisterende sejlmagerhus fra Andreas Bjørns tid (se foto).

Et andet værksted lå i 1801 i det nu nedrevne Overgaden oven Vandet 46, hvor sejlmagermester Iver Borgens enke havde installeret 11 lærlinge og 1 svend i sit hus.