Rebslagere

Behovet for reb og tovværk til den voksende handelsflåde var stigende op gennem 1700-tallet. Det er derfor ikke underligt at antallet af rebslagere på Christianshavn voksende fra 4 i 1728 til 12 i 1787 og 32 i 1801.

Da Peter Applebye fik tilladelse til at oprette sin store reberbane i Langebrogade i 1759, resulterede det i protester fra rebslagerlavet, der følte deres erhverv truet af denne masseproduktion. Indtil da kendes der kun enkelte rebslagermestre på Christianshavn.
I 1787 var Severin Holm som den eneste rebslagermester, bosat sammen med en svend i Søndervoldstræde 1, mens de øvrige rebslagere boede spredt rundt om i kvarteret.

I 1801 var koncentrationen omkring Applebys reberbane endnu mere tydeligt med næsten halvdelen af alle rebslagere bosat tæt på deres arbejdsplads.

På Rosenborg findes en punchebowle af kinesisk porcelæn, dekoreret med fremstillinger af Applebyes reberbane og skibsværft