Ankersmede

Der var god efterspørgsel efter jernnagler, -beslag, ankre og andre jernvarer på Christianshavns mange skibsværfter. Nogle af registrerede ankersmede (17 i 1787, 7 i 1801) har givetvis arbejdet for de forskellige kompagnier og private redere, der sendte skibe til Guinea og Vestindien. Det samme må også gælde nogle af de henholdsvis 70 og 160 øvrige smede.
Vi ved mest om ankersmedemestrene, der tit boede tæt på deres arbejdsplads:
• På Wilders værft (Strandgade 62) Peder Christensen Lund bosat i 1801 sammen med to svende og 3 lærlinge.

• De mest kendte ankersmedemestre på Christianshavn er dog Johannes og Hans Caspersen. Førstnævnte, der levede fra 1756 -1816, var leverandør til Asiatisk Kompagni og sikkert også andre skibsværfter. Han boede i 1787 Overgaden neden Vandet 31 og i 1801 i Wildersgade 38 (sammen med sønnen Hans), men ejede også en lang række lejeboliger rundt om i byen, som han selv havde ladet opføre. Nok noget af en boligspekulant.

• Sønnen Hans Caspersen (1782- 1865) gik i faderens fodspor efter en enkelt rejse med et af Asiatisk Kompagnis skibe til Ostindien. Han indrettede sit eget værksted på det nuværende Krøyers Plads og senere i Strandgade 46, hvor han overtog Andreas Bjørns store grund. Her på hjørnet af Bådsmandsstræde og Overgaden neden Vandet opførte han et jernstøberi. Han blev også kendt for at bygge dampmaskiner og endte som en fremtrædende og respekteret borger i hovedstaden med plads i borgerrepræsentationen.

Anker fra et af orlogsskibene fra slaget ved Odden 1808