Håndværkere

Det var ikke kun storborgerskabet og søens folk, der nød godt af det økonomiske boom og den voksende handel med slaver og kolonivarer i især sidste halvdel af 1700-tallet.
Også den brede bybefolkning på land fik flere jobmuligheder og dermed højere indtægter. Det resulterede i en voldsom befolkningsvækst på Christianshavn fra 7.487 tll 9.610 indbyggere på de bare 14 år mellem de to folketællinger i 1787 og 1801.
Mange håndværkere levede direkte eller indirekte af at bygge, udruste og forsyne de mange handelsskibe med alle nødvendige varer til mandskabets og slavernes forplejning undervejs. Hertil kom at slaveskibene også skulle have leveret byttevarer til de afrikanske slavekøbmænd. Endelig var der også stor efterspørgsel efter byggematerialer, luksusvarer m.m. på de vestindiske øer.
Det er umuligt at fastslå antallet af de mange håndværkere og handlende på Christianshavn, der var økonomisk afhængige af slave- og kolonihandelen. Men de var mange. Her er nogle af de mest relevante erhverv undersøgt.

Arbejdere på P.Applelbyes skibsværft. Uddrag fra epitafiet over Applebye i Christians Kirke.