Bliv medlem

Bliv medlem af foreningen og hjælp os med at udbrede kendskabet til og vække interesse for Christianshavns historie.

vaabenskjold

Aktiviteter

Vi arrangerer foredrag, viser film, laver rundvisninger og udflugter for alle der interesserer sig for Christianshavn, dens indbyggere, traditioner og historie. Foredragene foregår som regel på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53 eller i Menighedshuset, Stanleys Gaard, Store Søndervoldsstræde 2.

Arkiv

Foreningen ejer og driver Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet passes af frivillige og befinder sig i Vagthuset – “Acciseboden” – Torvegade 75.

Der er åbent lørdage mellem kl. 13 og 15. Undtagen på helligdage og i ferier.

Samlingen bliver hele tiden opdateret via internettet.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle interesserede.

Foreninger, institutioner, og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

Enkelt: kr. 150,- årligt
Ægtepar: kr. 225,- årligt
Virksomheder, foreninger m.m. kr. 300,- årligt

Medlemskontingent kan indbetales ved bankoverførsel til konto nr. 5321 0247766
Under meddelelse angives: “nyt medlem”
Indbetalers navn og adresse opgives automatisk.

Indmeldelse og indbetaling af kontingent kan også foretages i Vagthuset og ved møder i Foreningen.

 

Støt foreningen

rivillige bidrag kan indbetales ved bankoverførsel til konto nr. 5321 0247766

Under meddelelse angives: “frivilligt bidrag”
Under indbetaler angives ”navn og adresse”

Christianshavns Lokalhistoriske Forening håber på din støtte og takker på forhånd.

Christianshavn historie