Marinehospitalet på Christianshavn

Prinsessegade 45 - marinehospital, åndssvageanstalt og skole.
Prinsessegade 45 – marinehospital, åndssvageanstalt og skole.

Bygningen, som i dag huser Christianshavns skole, blev efter tegninger af arkitekten B. Ingemann opført i 1915 som hospital for Flåden. Marinehospitalet blev indviet den 6. april 1915 og kom til at opfylde sit oprindelige formål til 1928. Den 15. oktober 1928 indviedes Militærhospitalet på Tagensvej, og samtidig hermed blev både Marinehospitalet og militærets Garnisonshospital, Grødslottet kaldet, i Rigensgade nedlagt som hospitaler.

I 1928 blev bygningen Prinsessegade 45 overtaget af Østifternes Åndssvageanstalt, som benyttede bygningen indtil 1940.

9. april 1940 blev Danmark besat af tyskerne, som bl.a. forlangte Værløse Flyveplads rømmet øjeblikkeligt. Hærens Flyvertropper blev dermed hjemløse, og efter nogle midlertidige løsninger rykkede personellet fra Værløselejren ind på Christianshavn. Det skete den 7. oktober 1940, og det tidligere hospital og åndssvageanstalt blev ved den lejlighed omdøbt til Prinsessegades Kaserne.

Den 29. august 1943 overfaldt tyskerne de resterende danske militærforlægninger, og på Prinsessegades Kaserne kom det til ildkamp, hvorunder en dansk officer blev alvorligt såret. Flyvetropperne måtte endnu en gang rykke ud, hvorefter bygningen blev indrettet til tysk lazaret; en nabo til dette kan huske, at der i besættelsens sidste år ofte kørte militærambulancer med Røde Kors mærker ind på området.

I 1949 blev bygningen købt af Københavns Kommune, som ombyggede den, så den kunne anvendes som kommuneskole. Ved skoleårets begyndelse i august 1950 blev bygningen taget i brug i sin nuværende funktion som Christianshavns skole.

Oplysninger iflg. Jørgen Møller, den 1. maj 2009