jodens_bule_web

“Jødens Bule” lå på hjørnet af Lille Søndervoldstræde og Overgaden oven Vandet. Formentlig opført i begyndelsen af det 18. århundrede. Nedrevet i 1890´erne – Øgenavnet havde ejendommen nok efter urtekræmmer Levy som ejede den i midten af 1800-tallet.