4

I forgrunden huset, der blev kaldt “Skibet”. Bemærk reliefet af et sejlskib over døren midt på facaden. Billedet er fra før Torvegade blev udvidet i 1930`erne