Christianshavns opland

Før
Før
og nu
og nu

Den nordvestlige del af Amager har fra gammel tid spillet en stor rolle for indførsel af fødevarer – grøntsager, kvæg, mælk, fjerkræ og fisk – fra Amager.

Men med Chr.II´s invitation til hollændere i 1521 om at bosætte sig på Amager kom der rigtig gang i indførsel af disse varer fra Amager.

Varerne blev sejlet over til bl.a. toldboden og Kalvebod brygge, hvor farvandet var smallest.

Men da Chr. IV etablerede sine voldanlæg og hermed Christianshavn i 1618—20 blev den første Amagerport også opført. Den stod færdig i 1624 og samtidig blev der indført en konsumptionsafgift/accise på indførsel af varer til København.

Herefter skulle al varetrafik til København foregå gennem Amagerport og det blev derfor forbudt at sejle varer over som hidtil. Den første bro til København var færdig i 1620.

Langt hovedparten af færdselen foregik nu ad Amagerbro (senere Amagerbrogade).
Foruden accisen på varer skulle der betales portskilling (til renholdelse af porten) for at komme igennem porten og fra 1790 tillige bompenge for at benytte vejen, denne opkrævedes ved et bomhus der lå ved Tylvten på Amagerbro.

Amagerbro gennemgik nu en stor udvikling og vi viser her bebyggelsen i 1826.

amagerbro1826

De enkelte matrikler

Klik på linkerne nedenfor for at åbne en pdf med nærmere beskrivelse af de enkelte matrikler.

Kilder:

Oplysningerne er hentet fra:

Chr. Nicolaisen, Amagers Historie III, 1915 – genudgivet 1981-82 af Dansk Historisk Håndbogsforlag

Erik Housted, Fra Limfabrik til Bankhus, – udgivet af Amagerbanken 1978

Erik Housted, “Liimfabrikken” på Amagerbro – efter Lauritz Peter Holmblads optegnelser. Udgivet 1996 af Forlaget Ama´r .

En stor tak til Erik Housted som har været til stor hjælp og støtte med de historiske fakta o.a. i forbindelse med udarbejdelsen af denne hjemmeside.