AMPA – Amager Partisaner 1945

AMPA I AKTION PÅ CHRISTIANSHAVN 5. MAJ 1945

Af Ewald Fenger-Grøn, 1961

Efter den forud lagte plan ankom frihedsbevægelsens kompagni B1 under AMPA[1] klokken otte om morgenen den 5. maj til Christianshavns Gymnasium. Halvdelen af skolens lokaler var her stillet til rådighed for kompagniet, den anden halvdel af skolen var reserveret den danske brigade, der ventedes fra Sverige.

Da ingen på dette tidspunkt kunne forudsige udviklingen, var man indstillet på såvel egentlige kamphandlinger som på mere fredelige opgaver, som i forvejen var stillet til kompagniet, blandt andet de fornødne arrestationer, udsendelse af vagthold og patruljer for at hindre – eller søge at hindre – mulige sprængninger og andre ødelæggelser og i det hele taget søge at skabe nogenlunde ro efter kapitulationen, der jo først var trådt i kraft om morgenen klokken otte.

De omtalte hold blev sendt ud, og hen på formiddagen virkede hele situationen ret rolig, kun hørte man spredte skud rundt omkring.

I klasseværelset[2] med skudmærket i væggen opholdt sig ved tolvtiden kompagniets chef Willy Trosborg[3] sammen med gruppeleder Ewald Fenger-Grøn. Pludselig sagde Willy: ”Pas på, der er en sort uniform”, og næsten samtidig gik et skud gennem vinduet og ind i væggen.

Selve skuddet gjorde ikke noget særligt indtryk, men det udløste en række begivenheder, der kostede to mennesker livet og et tredje menneske førligheden.

De to kammerater løb ned ad trappen, og Willy gav Grøn ordre om at tage to aktionsvante kammerater med op på ladet af den lastbil, man havde stående i skolegården, og sprang selv med op.

Da vi svingede ud i Prinsessegade, blev der skudt mod bilen, og man drejede derfor ned ad Bådsmandsstræde for at komme bag om komplekset. Da vi kørte hen ad Overgaden Neden Vandet, blev der skudt fra en lejlighed. Det viste sig senere at være Hipo-folk, der havde gemt sig her, men som nu troede at være opdaget. Uheldigvis ramte en Hipo-mand en fodgænger[4], der forsøgte at løbe fra en port hen i en opgang.

Idet vi drejede ind i Brobergsgade, så vi nogle Schalburg-folk løbe over Prinsessegade over mod kasernen, mente vi da. De standsede imidlertid og skød stærkt ned mod Burmeistergade, og vi blev derfor bange for, at vort vagthold var i vanskeligheder. Bilen blev sendt ned gennem Andreas Bjørns Gade, og vi løb ind i en gård og op ad køkkentrappen – og fik tilladelse til fra en lejlighed i Prinsessegade[5] at forsøge at overse situationen. Det var straks klart, at Schalburg-folkene måtte forjages, så vi kunne få kontakt med vore kammerater. Vort rekylgevær blev i løbet af mindre end ét minut opstillet, men herunder blev vi opdaget af Schalburg-folkene. En byge af projektiler fra seks til otte maskinpistoler gik ind gennem vinduerne. Et af de første skud dræbte Willy, og hele lejligheden blev i øvrigt slemt tilredt. Der var stillet en ambulance til rådighed for kompagniet i påkommende tilfælde, og denne holdt sig parat i skolegården. Grøn satte sig på siden af føreren for at vise vej til Willy. Vi fulgte samme rute som for lidt siden, og det viste sig, at den dræbte fodgænger stadig lå i Overgaden Neden Vandet, og vi tog ham derfor med. Imidlertid lå der endnu én på fortovskanten i Brobergsgade ud for Andreas Bjørns Gade, og da vi ikke kunne afgøre, om han var hårdt såret eller død, var det vigtigt at få denne mand[6] under lægebehandling så hurtigt som muligt. Vi tog derfor denne mand med og kørte tilbage – ambulancen mod hospitalet og Grøn blev sat af ved skolen. Willy måtte atter blive tilbage.

Kilder: En skole midt i byen. Christianshavns Gymnasium 1924-1999 (København 1999) s.106-108.

[1] Amager Partisanerne var en modstandsgruppe med rødder i den kommunistiske BOPA-gruppe. De gennemførte ca. 3000 aktioner 1942-1945 mod bl.a. B & W, Riffelsyndikatet, Atlas og Globus og omfattede omkring 2300 folk. Ifølge monumenter for de faldne på Christmas Møllers Plads omkom 76 under krigen.

[2] Christianshavns Gymnasiums daværende klasseværelse nr. 8, hvor der indtil en mindre istandsættelse i 1980’erne fandtes et skudhul i væggen over døren, markeret med en lille glasramme. Det pågældende lokale vendte mod Bådsmandsstræde Kaserne, der under krigen var okkuperet af de tyske besættelsestropper. Ewald Fenger-Grøn blev i 1961 opfordret af skolens rektor Willy Nielsen til at skrive denne beretning om hullet i væggen.

[3] Arthur Willy Trosborg var født i Oslo 1904 og uddannet smed. Han blev medlem af DKP i 1941.

[4] Aksel Hugo Reimer Madsen (1923-1945), for hvem er en mindetavle på muren Overgaden oven Vandet 56 (fortælleren forveksler de to Overgader).

[5] Det nu nedrevne Prinsessegade 53A, 4.sal. En mindestøtte for ham er nu placeret i et lille anlæg bag Christianshavns skoles idrætsbygning.

[6] Brandmand Erik Ekman (1922-45), som der er en mindetavle for på muren Broberggade 11.