Bestyrelsen

Bestyrelsen består af

Asbjørn Kaasgaard – Formand
asbjorn@webspeed.dk

Else Vedel Janhøj – Kasserer

Birthe Barfoed Madsen

Jane Lytthans

Anders Bjørn

Bent Eriksen

Lis Schertiger

Erik Barfod – Suppleant

Kristian Hvidt  Suppleant

Jørgen Møller  Revisor

Kirsten Andersen – Revisorsuppleant

Christianshavn historie