Velkommen

Forårsprogram 2018  klik her

Generalforsamling   i foreningen
14. marts   kl. 18

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens og arkivets beretning.
  3. a) Foreningens og arkivets regnskab. b) Budget. c) Fastsættelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, – en revisor, en revisorsuppleant, alt efter deres afgang .
  6. Eventuelt

Efter  generalforsamlingen: Nye bøger om Christianshavn – foredrag

Kl. 19      Anders Bjørn og Jane Lytthans  om Christianshavn i 400 år                     Pernille Kaalund Christianshavn bag facaderne
Fedtekælderen.  Overgaden Oven Vandet, 6 A.
Onsdag den 14. marts 18-21

 

 

Folkefest over hele Christianshavn den 17-19 August 2018

 

 

Søg i arkivet – Klik her

 

vagthuset ved ravelinen chr-havn

Find Vagthuset  klik her

Christianshavn historie