400 år

 

Christianshavn fejrer 400 års jubilæum

Under overskriften ”Christianshavn i bevægelse” skydes jubilæumsåret i gang med en storstilet Nytårskur lørdag den 6. januar kl. 18.00-24.00 i Hal C. Her vil man bl.a. kunne opleve ægte Freestyle Rap Show om Christianshavn med Per Vers og live-musik med Katinka og Gasoline.

Nytårskur

Bag nytårskuren står Christianshavns Jubilæumsudvalg og Christianshavns Lokaludvalg. Foruden underholdning vil der også være jubilæums- og nytårstaler samt uddeling af den spændt ventede Anerkendelsespris ved Christianshavns Lokaludvalg.

Nordea-fonden har i forbindelse med jubilæet skænket en million kroner til afholdelse af en række arrangementer og aktiviteter, der skal kulminere i en stort anlagt festweekend den 17.-19. august 2018.

Støtten giver Christianshavns lokalhistoriske forenings jubilæumsudvalg mulighed for at koordinere de mange oplevelser, som i årets løb skabes af frivillige, kunst- og kulturinstitutioner, foreninger, kunstnere, historikere, skole, institutioner og mange andre, som allerede nu er i gang med at forberede et brag af en jubilæumsfejring og sætte Christianshavn i bevægelse.

Flere gode historier, kunstværker, steder og aktiviteter vil blive åbnet op, når bydelen sætter sig selv i spil og i august inviterer til særlige christianshavnske oplevelser fra fortid og nutid.

Vil du være med til at sætte Christianshavn i bevægelse, så skriv til: christianshavn400aar@gmail.com

Christianshavn 400 års jubilæum  i 2018

 

400 års jubilæumsudvalgsmøde

 1. april i Vagthuset

Tilstede:   Kristian Hvidt, Morten Lund,  Jane Lytthans, Asbjørn Kaasgaard,  Charlotte Mogensen

 

 

Dagsorden:

Meddelelser:

Nordea har først behandling af ansøgning i juni.  Samtidig er det et krav, at det er en forening med CVR, der søger.  Den sammen ansøgning er nu fremsendt  i Lokalhistorisk Forenings navn. Det har ingen betydning for udvalgets virke.

Charlotte har talt med TV-producer Thomas.  Kan lave 4  temaudsendelser  for 1 million, hvor TV Lorry kan være  med ca. 200.000 kr.    Asbjørn undersøger om vi kan lave et tillæg til Nordeaansøgning  eller vi skal lave en ny. Charlotte får Thomas til at udforme en tekst.

Kongehuset har svaret at de gerne vil høre nærmere.

Kristian  har aftale om udgivelse af Kunstbog på forlaget Multivers.

Jane og Anders har haft møde med Gad om jubilæumsbogen. Kommer på Gad til sommer 2018

Morten: Det kniber med tid til at få kontakt med skolerne på Holmen. Vi inviterer alle inst. Til fællesmøde i august.

Vi skal være opmærksom på en ny event med  mad og musik på Refshaleøen: Haven den 11-12 august.

Vi får Christiana til at lave et logo for os.  Honorar aftales senere.
Vi  vil lave en konkurrence om en plakat. Vi søger lokaludvalgets puljemidler.

Jens Rasmussen  er udtrådt af udvalget. Opgaver med kontakt til Nyholm mv.  fordeles på de øvrige medlemmer.

Kommende møder

Logo  –  26. april kl. 16.30  Vagthuset

Almindeligt møde   7. juni  kl. 16  Vagthuset

Møde  med  institutioner på Christianshavns Bibliotek   23. august  kl 10

 

Asbjørn Kaasgaard

Status januar 2017

Jubilæumsudvalget vil koordinere alle de begivenheder, som I forhåbentlig vil være med til at skabe. Udvalget har valgt temaet ”Christianshavn i bevægelse” som overordnet tema for fejringen.

·Historiske udstillinger i butiksvinduer
Opvisninger, forestillinger, koncerter etc. med fokus på Christianshavns jubilæum. Både i løbet af året, men også meget gerne i forbindelse med den store fejring i august 2018

 • Foredrag og rundvisninger med fokus på Christianshavns historie og mangfoldighed
 • Åbent hus ved flådens institutioner
 • Historiske retter ved bydelens restauranter og cafeer
 • Knippelsbro omdannes til biograf med film på en opslået broklap
 • Workshops om Christianshavns fremtid
 • Linie 8 kører gennem bydelen igen – på blokvogn
 • Kulturhistoriske udstillinger i gaderne
 • Udvikling af APP med fokus på jubilæet, fejringen, historien og underholdningen

Vi vil meget gerne have at din institution, forening, forretning mv. drøfter, hvordan I kan være med til at markere 400 års jubilæet.

Giv os gerne en tilbagemelding om hvad I gerne vil bidrage med.

 

Den store fejring

Jubilæumsudvalget vil stå for en række begivenheden i løbet af året 2018 bl.a. følgende:

 • januar 2018: Markering af ”første spadestik” til grundlæggelsen af Christianshavn i 1618
 • 17-19 August 2018: Folkefest på hele Christianshavn med aktiviteter, musik, mad, boder etc. med fokus på Christianhavns mangfoldige kultur

Det er allerede i gang

Jubilæumsudvalget har kendskab til følgende initiativer i relation til jubilæet:

 • Jubilæumsbog om Christianshavns 400 års jubilæum
 • Kunstbog med motiver fra Christianshavn
 • Særligt fokus på Christianshavn i årbogen ”Historiske Meddelelser om København”
 • Trap Danmarks ”Egnsbeskrivelser” udkommer med et bind om Christianshavn i 2018

Jubilæumsudvalget

Udvalget blev valgt på et offentligt møde den 11. maj 2016 og består af Jens Rasmussen, Kristian Hvidt, Jane Lytthans, Charlotte Mogensen, Morten Lind og Asbjørn Kaasgaard.

Udvalget kan kontaktes på på mail:  christianshavn400aar@gmail.com eller telefon 50568670 Asbjørn Kaasgaard

Du kan læse mere om jubilæet på Christianshavns Lokalhistoriske Forenings hjemmeside under punktet ”400 år”: http://www.chrarkiv.dk/?page_id=1502

Du er meget velkommen til at kontakte udvalget, hvis du har spørgsmål eller ideer, som du gerne vil vende med udvalget.

——————————————————————————-
REFERAT AF MØDET OM CHRISTIANSHAVNS 400 ÅRS JUBILÆUM
PÅ BIBLIOTEKET 11.MAJ 2016

Tilstedeværende: 21 borgere, der med en enkelt undtagelse havde boet på Christianshavn i mange år. Mødet blev indledt af fremvisning af den videofilm om jubilæet i 1968, som Lars Vedel Nørgaard har sendt til Lokalhistorisk Forening.
Dagsorden:
1. Hvad er der hidtil sket?
Asbjørn Kaasgaard orienterede om kontakt til Nordea-fonden, lokaludvalget, Selskabet for Københavns historie, Trap Danmark m.m., hvorefter Kristian Hvidt fortalte om sin ide med en app-baseret udstilling af nogle udvalgte malerier med motiver fra Christianshavn og Anders Bjørn om sin kommende bog om de 400 år på Gads forlag

2. Borgerpanelundersøgelsen med ideer til jubilæet i 2018
Der er indkommet ca. 250 besvarelser med mange ideer til, hvordan jubilæet skal markeres. Flertallet foretrækker én stor fest i fx august ligesom i 1968. Mange peger på vigtigheden af inddragelse af institutioner, forretninger og ungdommen samt musikkoncerter for både et yngre og et ældre publikum.

3. Hvad skal der nu ske?
• Nødvendigt med et uafhængigt udvalg til at koordinere aktiviteterne, indsende ansøgninger til fonde, kommunen, kulturministeriet m.m. og inddrage flest mulige aktører
• Nogle af disse opgaver skal uddelegeres til mindre arbejdsgrupper
• De kunstneriske/kreative institutioner på Holmen, skoler, børnehaver skal involveres
• Udarbejdelse af et emnekatalog på basis af forslagene fra panelet
• De nye områder i det udvidede Christianshavn skal inddrages
• Man skal måske ansøge kommunen om økonomisk støtte til det forberedende arbejde, evt. med en lønnet koordinator
• Der bør oprettes en forening med vedtægter, konto, hjemmeside m.m.
• Der bør lægges vægt på søfartens betydning

4. Konklusion
Der blev nedsat et udvalg bestående af Kristian Hvidt, Asbjørn Kaasgaard, Jane Lytthans, Charlotte Mogensen og Jens Rasmussen med mulighed for supplering af repræsentanter fra fx institutionerne på Holmen
Der afholdes én stor fest i august 2018, suppleret med andre initiativer i løbet af året
Referent: Anders Bjørn 13/5-2016

250   personer  fra Christianshavns Borgerpanel  om 400 års jubilæum  marts 2016:   Klik her

Møde den 28. september 2015:

Oplæg til offentligt  møde  om jubilæet  den 28. september 2015:
Vi forestiller os at vi i   starten  af 2016 får sammensat et  bredt jubilæumsudvalg , som både skal komme med forslag til jubilæumsåret og stå for kommunikationen , skrabe penge sammen og stå for afviklingen af en del af begivenhederne.
Meninger med mødet er også at gøre opmærksom på jubilæet, så alle foreninger, miljøer , institutioner mv. kan begynde at overveje initiativer.

En model er at holde en stor fest over et par dage  og eller en ambitiøs model med:
400 begivenheder i 400 året for Christianshavn 2018.
• Alle forretninger, især i Torvegade laver historiske udstillinger i deres vinduer
• Alle institutioner, skoler, biblioteker, kirker, museer, haller, kulturhuse mv. laver arrangementer, opvisninger og udstillinger i løbet af året. Designskolen kan stå for noget med historisk mode.
Konservatoriet kan stå for en musikalsk opvisning o.s.v.
• Alle foreninger inddrages og opfordres til at fokusere på historien
• Der laves foredrag og rundvisninger på hele Christianshavn
• Idrætsklubber kan arrangere historiske orienteringsløb
• Flådens og militæret laver opvisninger
• Noma, Kadeau og andre restauranter opfordres til at lave historiske retter fra Christian den IV.s tid.
• Hele Torvegade kan danne baggrund for et langt kaffebord og eller street- food en af dagene.
• Der kan etableres workshops om f.eks. Christianshavns fremtid.
• Fester
Referat af mødet 28.9.2015 vedr. Christianshavns jubilæum afholdt på Christianshavns Bibliotek

Tilstedeværende: Niels Wilhjelm, Åse, Jette Philipsen, Ruth Plovgaard samt bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening

1. Jubilæet i 1968.
Niels orienterede om jubilæumsarrangementerne i 1968, hvor han var ansat som sekretær for den festkomite, som overborgmesteren m.fl. havde nedsat med Kurt Brauer (SF) som f. De mange arrangementer blev finansieret med 50.000 kr fra kommunen, salg af billetter m.m. samt tilskud fra private virksomheder.
Foruden løbende arrangementer blev jubilæet markeret af en stor fest rundt om i kvarteret 17-18. august.

2. Bøger i 2018
Kristian Hvidt og Anders Bjørn orienterede om de bøger om henholdsvis kunst og den historiske udvikling, som begge forventer udgivet inden jubilæet i 2018. Desuden fortalte Asbjørn om Gads kommende udgivelse af Trap Danmark. Forlaget er opfordret til at udgive bindet om Christianshavn i forbindelse med jubilæet. Også ”Golden Days” og Historiske meddelelser om Kbh. opfordres til et samarbejde.

3. Ideer
• Lokale foreninger, beboerforeninger, firmaer og institutioner skal opfordres til at deltage
• Holmen og militæret skal inddrages
• Sporvogns museet med linje 8 skal inddrages
• Henvendelse til overborgmesteren og borgmestrene.
• Henvendelser til Fonde.
• Gerne en stor fællesfest plus mindre begivenheder i løbet af året
• Opfordring til forslag om ideer på foreningens hjemmeside
• Der bør nedsættes et festudvalg i god tid.
• Topstyring eller græsrodsinitiativer?

4. Konklusion
• Lokalhistorisk forening tilbyder at koordinere begivenhederne
• Det skal nedsættes et bredt udvalg i 1. kvartal 2015,
• Henvendelse til  Kommunen, Lokaludvalget  og kulturministeriet.
• Invitationer til relevante personer, institutioner foreninger m.m. til næste møde

 

Og her er  bl.a.  en stor  plakat  fra 350 års jubilæet i 1968

350 år

350 krus

 

Christianshavn historie